ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Astrafood DFA75 (1'') Αντλία διπλού διαφράγματος πνευματική, ανοξείδωτη, τροφίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του FDA.
Ηλεκτρολυτικό γυάλισμα 125Ra (2,7μm)
Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέχρι 95oC
Στόμια Tri-Clamp 1''
Καμπύλη απόδοσης...
Διαστάσεις...
Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη δυναμικότητα 100 l/min
Μέγιστο μανομετρικό 70 m (7 bar)
Στόμια παροχής αέρα 1/2'' BSP
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6 m
Μέγιστο μέγεθος στερεών 3,5 mm
Βάρος αντλίας 9 Kg
Μέγιστο ιξώδες για θετική αναρρόφηση 10.000 cPs
Astrafood DFA125 (1 1/2'') Αντλία διπλού διαφράγματος πνευματική ανοξείδωτη κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του FDA.
Ηλεκτρολυτικό γυάλισμα 125Ra (2,7μm)
Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέχρι 95oC
Στόμια Tri-Clamp 1 1/2''
Καμπύλη απόδοσης...
Διαστάσεις...
Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη δυναμικότητα 250 l/min
Μέγιστο μανομετρικό 70 m (7 bar)
Στόμια παροχής αέρα 1/2'' BSP
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6 m
Μέγιστο μέγεθος στερεών 7,5 mm
Βάρος αντλίας 20 Kg
Μέγιστο ιξώδες για θετική αναρρόφηση 15.000 cPs
Astrafood DFA150 (2'') Αντλία διπλού διαφράγματος πνευματική, ανοξείδωτη, τρόφιμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του FDA.
Ηλεκτρολυτικό γυάλισμα 125Ra (2,7μm)
Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέχρι 95oC
Στόμια Tri-Clamp 2''
Καμπύλη απόδοσης...
Διαστάσεις...
Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη δυναμικότητα 500 l/min
Μέγιστο μανομετρικό 70 m (7 bar)
Στόμια παροχής αέρα 3/4'' BSP
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6 m
Μέγιστο μέγεθος στερεών 8,5 mm
Βάρος αντλίας 58 Kg
Μέγιστο ιξώδες για θετική αναρρόφηση 40.000 cPs
Astrafood DFA200 (2 1/2'') Αντλία διπλού διαφράγματος πνευματική, ανοξείδωτη, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του FDA.
Ηλεκτρολυτικό γυάλισμα 125Ra (2,7μm)
Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέχρι 95oC
Στόμια Tri-Clamp 2 1/2''
Καμπύλη απόδοσης...
Διαστάσεις...
Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη δυναμικότητα 680 l/min
Μέγιστο μανομετρικό 70 m (7 bar)
Στόμια παροχής αέρα 3/4'' BSP
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6 m
Μέγιστο μέγεθος στερεών 8,5 mm
Βάρος αντλίας 60 Kg
Μέγιστο ιξώδες για θετική αναρρόφηση 50.000 cPs

ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΑ DDA 50 - 75 - 100C

Με σώμα Αλουμινίου Αντλία διπλού διαφράγματος για χημικά
Με σώμα Πλαστικό PVDF Πνευματικη αντλία διπλού διαφράγματος
Με σώμα Αλουμινίου Ex1 αντλία διπλού διαφραγματος ex1
Με PVDF+Ανθρακονήματα Αντλία χημικών διπλού διαφράγματος
PVDF+Ανθρακονήματα Ex1 Αντλία διπλού διαφραγματος
Με σώμα ανοξείδωτο 316 Αντλία χημικών διπλού διαφράγματος
Ανοξείδωτη 316 Ex1 Αντλία πνευματική διπλού διαφράγματος
Πολυπροπυλενίου+GFR Αντλία διπλού διαφράγματος
DDA 50 (1/2'') Καμπύλη Απόδοσης και Τεχνικά Στοιχεία _______________________________________
καμπύλη απόδοσης αντλίας διαφράγματος DDA50
Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη δυναμικότητα 65 l/min
Μέγιστο μανομετρικό 70 m (7 bar)
Στόμια παροχής αέρα 3/8'' BSP
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6 m
Μέγιστο μέγεθος στερεών 3,5 mm
Μέγιστο ιξώδες για θετική αναρρόφηση 10.000 cPs
Υλικά κατασκευής
WR - Πολυπροπυλένιο + Ίνες γυαλιού (GFR-PP)
FC - PVDF + Ανθρακονήματα (CFF-PVDF)
DF - PVDF
AL - Αλουμίνιο
SS - Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316
DDA 75 (3/4'') - DDA 100C (1'') Καμπύλη Απόδοσης και Τεχνικά Στοιχεία __________________________
καμπύλη απόδοσης αντλίας διαφράγματος DDA75
Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη δυναμικότητα 100 l/min
Μέγιστο μανομετρικό 70 m (7 bar)
Στόμια παροχής αέρα 3/8'' BSP
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6 m
Μέγιστο μέγεθος στερεών 3,5 mm
Μέγιστο ιξώδες για θετική αναρρόφηση 10.000 cPs
Υλικά κατασκευής
WR - Πολυπροπυλένιο + Ίνες γυαλιού (GFR-PP)
FC - PVDF + Ανθρακονήματα (CFF-PVDF)
DF - PVDF
AL - Αλουμίνιο
SS - Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316
Διαστάσεις αντλιών DDA 50 (1/2'') - DDA 75 (3/4'') - DDA 100C (1'') _______________________________
καμπύλη απόδοσης αντλίας διαφράγματος DDA75
Διαστάσεις αντλιών διπλού διαφράγματος

ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΑ DDA 100 -125

Με σώμα Αλουμινίου Ex1 Αντλία διπλού διαφράγματος για χημικά
Με PVDF+Ανθρακονήματα Πνευματικη αντλία διπλού διαφράγματος
Με σώμα ανοξείδωτο 316 αντλία διπλού διαφραγματος ex1
Πολυπροπυλενίου+GFR Αντλία χημικών διπλού διαφράγματος
Ανοξείδωτη 316 Ex1 Αντλία διπλού διαφραγματος
PP + GFR Ex1 Αντλία χημικών διπλού διαφράγματος
Με σώμα Αλουμινίου Αντλία πνευματική διπλού διαφράγματος
DDA 100 (1'') Καμπύλη Απόδοσης και Τεχνικά Στοιχεία _______________________________________
καμπύλη απόδοσης αντλίας διαφράγματος DDA100
Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη δυναμικότητα 165 l/min
Μέγιστο μανομετρικό 70 m (7 bar)
Στόμια παροχής αέρα 1/2'' BSP
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6 m
Μέγιστο μέγεθος στερεών 7,5 mm
Μέγιστο ιξώδες για θετική αναρρόφηση 15.000 cPs
Υλικά κατασκευής
WR - Πολυπροπυλένιο + Ίνες γυαλιού (GFR-PP)
FC - PVDF + Ανθρακονήματα (CFF-PVDF)
DF - PVDF
AL - Αλουμίνιο
SS - Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316
DDA 125 (1 1/4'') Καμπύλη Απόδοσης και Τεχνικά Στοιχεία ____________________________________
καμπύλη απόδοσης αντλίας διαφράγματος DDA125
Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη δυναμικότητα 250 l/min
Μέγιστο μανομετρικό 70 m (7 bar)
Στόμια παροχής αέρα 1/2'' BSP
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6 m
Μέγιστο μέγεθος στερεών 7,5 mm
Μέγιστο ιξώδες για θετική αναρρόφηση 15.000 cPs
Υλικά κατασκευής
WR - Πολυπροπυλένιο + Ίνες γυαλιού (GFR-PP)
FC - PVDF + Ανθρακονήματα (CFF-PVDF)
DF - PVDF
AL - Αλουμίνιο
SS - Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316
Διαστάσεις αντλιών DDA 100 (1'') - DDA 125 (1 1/4'') __________________________________________
καμπύλη απόδοσης αντλίας διαφράγματος DDA100
Διαστάσεις αντλιών διπλού διαφράγματος

ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΑ DDA 150 - 200

Με σώμα ανοξείδωτο 316 Αντλία διπλού διαφράγματος για χημικά
Πολυπροπυλενίου+GFR Πνευματικη αντλία διπλού διαφράγματος
Με σώμα Αλουμινίου Ex1 αντλία διπλού διαφραγματος ex1
PVDF+Ανθρακονήματα Ex1 Αντλία χημικών διπλού διαφράγματος
DDA 150 (1 1/2'') Καμπύλη Απόδοσης και Τεχνικά Στοιχεία _______________________________________
καμπύλη απόδοσης αντλίας διπλού διαφράγματος DDA150
Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη δυναμικότητα 500 l/min
Μέγιστο μανομετρικό 70 m (7 bar)
Στόμια παροχής αέρα 3/4'' BSP
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6 m
Μέγιστο μέγεθος στερεών 8,5 mm
Μέγιστο ιξώδες για θετική αναρρόφηση 40.000 cPs
Υλικά κατασκευής
WR - Πολυπροπυλένιο + Ίνες γυαλιού (GFR-PP)
FC - PVDF + Ανθρακονήματα (CFF-PVDF)
DF - PVDF
AL - Αλουμίνιο
SS - Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316
DDA 200 (2'') Καμπύλη Απόδοσης και Τεχνικά Στοιχεία ____________________________________
καμπύλη απόδοσης αντλίας διπλού διαφράγματος DDA200
Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη δυναμικότητα 680 l/min
Μέγιστο μανομετρικό 70 m (7 bar)
Στόμια παροχής αέρα 3/4'' BSP
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6 m
Μέγιστο μέγεθος στερεών 8,5 mm
Μέγιστο ιξώδες για θετική αναρρόφηση 50.000 cPs
Υλικά κατασκευής
WR - Πολυπροπυλένιο + Ίνες γυαλιού (GFR-PP)
FC - PVDF + Ανθρακονήματα (CFF-PVDF)
DF - PVDF
AL - Αλουμίνιο
SS - Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316
Διαστάσεις αντλιών DDA 150 (1 1/2'') - DDA 200 (2'') __________________________________________
καμπύλη απόδοσης αντλίας διαφράγματος DDA100
Διαστάσεις αντλιών διπλού διαφράγματος
Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.:2103460551 - Fax:2103466127- e-mail:sales@veltitech.com