ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ - ΜΥΛΟΙ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.:2103460551 - Fax:2103466127- e-mail:sales@veltitech.com