ΠΛΥΣΙΜΟ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με συγκεκριμένη χρονική ακολουθία, το πλύσιμο και η απολύμανση των ελαστικών σωλήνων και των συσκευών τα καθιστούν υγιεινά και ασφαλή. Ο στόχος αυτoύ του είδους πλυσίματος και απολύμανσης είναι: -Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων τροφίμων που είναι το γόνιμο έδαφος ανάπτυξης μικροοργανισμών και παρασίτων (πλύσιμο). -Να σκοτώσει όλους τους μικροοργανισμούς και τα παράσιτα που είναι ακόμα στην επιφάνεια των συσκευών και των συστημάτων (απολύμανση). -Η εξάλειψη των υπολειμμάτων απορρυπαντικών και απολυμαντικών (ξέπλυμα). Η συχνότητα με την οποία πρέπει να απολυμαίνονται τα εξαρτήματα εξαρτάται από το είδος του προϊόντος και τη σοβαρότητα του κινδύνου μόλυνσης. Ο στόχος είναι να αποστειρώνονται αρκετά συχνά, έτσι ώστε να κρατηθεί υπό έλεγχο το μικροβιακό φορτίο του προϊόντος. Οποιαδήποτε και όλα τα ανεπιθύμητα υλικά, όπως κατάλοιπα προϊόντων, απορρυπαντικών και απολυμαντικών, μικροοργανισμοί και παράσιτα θεωρούνται «βρώμικα». 1. Πλύσιμο
Το πλύσιμο με νερό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει σε ένα σύστημα απολύμανσης. Στην πραγματικότητα, μια αποτελεσματική απολύμανση είναι αδύνατη, εάν όλα τα εξαρτήματα δεν έχουν πλυθεί σωστά πρώτα, καθώς η δράση των απολυμαντικών μπορεί να ανασταλλεί από την παρουσία οργανικών ουσιών.
1.1 Απορρυπαντικα
Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σε θέση να αδρανοποιήσουν και να αφαιρέσουν τα υπολείμματα τροφίμων που είναι διαλυτά ή και αδιάλυτα στο νερό.
Τα απορρυπαντικά πρέπει να γίνονται με ένα μίγμα από:
-Οξέα για να αφαιρέσετε τα άλατα, τα ζάκχαρα και τα αποσκληρυντικά νερού.
-Αλκάλια, για την γαλακτωματοποιητική/σαπωνοποιητική (αφαίρεση των λιπών) και πρωτεολυτική (απομάκρυνση των πρωτεϊνών) τους δράση.
-Χηλικούς παράγοντες για τη διάλυση των μεταλλικών καταλοίπων.
-Τασιενεργά για να βοηθήσουν στην αποκόλληση, διάλυση και απομάκρυνση των ρύπων.
Όλα απορρυπαντικά πρέπει να είναι βιοδιασπώμενα.
1.2 Η διαδικασία πλυσίματος
Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες καθαρισμού και πλυσίματος που εξαρτώνται από το είδος του ρύπου που πρέπει να αφαιρεθεί, από το είδος του προϊόντος και από τον τύπο της εγκατάστασης.
Κανονικά υπάρχουν τρεις φάσεις σε μια διαδικασία καθαρισμού:
α)Ένα πρώτο ξέβγαλμα με καυτό πόσιμο νερό για να απαλλαγούμε από την πλειονότητα των υπολειμμάτων τροφίμων.
β)Πλύσιμο με ένα διάλυμα απορρυπαντικού σε καυτό πόσιμο νερό.
γ)Ένα δεύτερο ξέβγαλμα με πόσιμο νερό για την εξάλειψη όλων των υπολειμμάτων των απορρυπαντικών που χρησιμοποιήθηκαν.
Το πλύσιμο πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε μία ώρα από την ολοκλήρωση της εργασίας, ώστε τα κατάλοιπα να μην έχουν προλάβει να στεγνώσουν και να κολλήσουν στις επιφάνειες των εξαρτημάτων.
Η θερμοκρασία του πρώτου ξέβγαλματος θα πρέπει να είναι υψηλότερη από το σημείο τήξης του λίπους (43οC), αλλά χαμηλότερη από το σημείο πήξης των πρωτεϊνών (60οC). Το πρώτο ξέβγαλμα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 15 λεπτά για να απαλλαγούμε από την πλειονότητα των υπολειμμάτων.
Το νερό του πρώτου ξεβγάλματος πρέπει να αποστραγγιστεί εντελώς.
Το διάλυμα καθαρισμού πρέπει να προετοιμαστεί στη συγκέντρωση που συνιστάται από τον προμηθευτή του απορρυπαντικού. Εάν ο προμηθευτής καθορίζει ένα εύρος συγκέντρωσεων, επιλέξτε τη χαμηλότερη συγκέντρωση εάν ο καθαρισμός γίνεται περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια του καθημερινού κύκλου παραγωγής, ή την μεγαλύτερη συγκέντρωση σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Η βέλτιστη θερμοκρασία δράσης των απορρυπαντικών είναι 55-65oC. Η φάση του καθαρισμού θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 20-30 λεπτά.
Για να διευκολυνθεί η αφαίρεση των ρύπων είναι σκόπιμο να συνδυάσουμε τη χημική δράση με μηχανική δράση, εννοώντας είτε καθαρισμό με το χέρι ή τη χρήση απορρυπαντικών υπό πίεση, ή στην περίπτωση της διαδικασίας "καθαρισμού στην θέση του" (CIP), την υψηλής ταχύτητας κυκλοφορία των απορρυπαντικών ( >1 - 1,2 m / sec.).
Μόλις το σαπωνώδες διαλύμα έχει αποστραγγιστεί, ξεπλύνετε για δεύτερη φορά για τουλάχιστον 5 λεπτά με πόσιμο νερό το οποίο μπορεί να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
2. Απολύμανση
Η απολύμανση εγγυάται την καταστροφή όλων των μικροοργανισμών που εξακολουθούν να μένουν κολλημένοι στις επιφάνειες των εξαρτημάτων μετά την φάση πλυσίματος.
2.1 Απολύμαντικά
Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε χημικά.
Φυσικά απολυμαντικά είναι ο ατμός και το πολύ καυτό νερό. Χημικά απολυμαντικά είναι ενώσεις όπως το τετρασθενές αμμωνιακό άλας, τα χλωρο-ενεργά απολυμαντικά και τα ιωδόμορφα.
2.2 Η διαδικασία απολύμανσης
Η επιλογή της διαδικασίας απολύμανσης (οι χρόνοι, οι θερμοκρασίες, οι συγκεντρώσεις κλπ., σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα) εξαρτάται από τον τύπο της μικροβιακής μόλυνσης του προϊόντος, από το είδος της απολύμανσης και τον τύπο των εξαρτημάτων της γραμμής μας.
Η σύσταση του χημικού απολυμαντικού πρέπει να εξασφαλίζει μια συγκέντρωση η οποία είναι αναμφίβολα μικροβιοκτόνος για όλους τους μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των πιο ανθεκτικών, και πρέπει να αραιώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, χωρίς ποτέ να πέφτει κάτω από την ελάχιστη μικροβιοκτόνο συγκέντρωση.
Το απολυμαντικό διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό και πρέπει να ελέγχεται συχνά.
Οι ελάχιστες φυσικές συνθήκες αποστείρωσης, (θανάτωση των βλαστικών μορφών και των ανθεκτικών στην θερμότητα σπορίων) ενός εξαρτήματος που χρησιμοποιείται για τρόφιμα είναι οι εξής:
-Η επεξεργασία με κορεσμένο ατμό στους 120oC για 30 λεπτά ή
-Η επεξεργασία με πόσιμο νερό σε 120oC για 30 λεπτά.
Οι ελάχιστες φυσικές συνθήκες παστερίωσης (θανάτωση των βλαστικών μορφών, αλλά όχι και των ανθεκτικών στη θερμότητα σπορίων) είναι οι εξής:
-Η επεξεργασία με πόσιμο νερό σε 95oC για 20 λεπτά.
Μετά την απολύμανση με χημικά προϊόντα, όλα τα εξαρτήματα πρέπει να ξεπλένονται πλήρως για τουλάχιστον 30 λεπτά με πόσιμο νερό για να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα απολυμαντικού.
Αν χρησιμοποιήθηκαν φυσικά απολυμαντικά, όπως ατμός ή καυτό νερό, τότε το ξέπλυμα είναι περιττό.
3. Έλεγχοι
Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου απολύμανσης πρέπει να ελέγχεται συστηματικά μέσω μόνιμης οπτικής επιθεώρησης καθώς και με ένα πρόγραμμα μικροβιολογικής ανάλυσης με δειγματοληψία.
4. Τεκμηρίωση
Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα τεκμηρίωσης το οποίο παρέχει τα εξής:
-Την τεκμηρίωση των διαδικασιών απολύμανσης
-Την τεκμηρίωση του συστήματος ελέγχου της απολύμανσης
Καλό θα είναι όλες οι διαδικασίες που αφορούν την απολύμανση των γραμμών παραγωγής να επιβλέπονται από έναν διευθυντή.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ  - έως 95oC
ΑΤΜΟΣ - έως 130oC για 30' max
ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ έως 2% έως 85oC
έως 5% έως 25oC
ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ έως 0,1% έως 85oC
έως 2% έως 25oC
ΧΛΩΡΟΟΞΙΚΟ ΟΞΥ έως 1% έως 25oC
ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ έως 1,5% έως 25oC
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ έως 2% έως 65oC
ΔΙΑΛΥΜΜΑ QUAT έως 2% έως 25oC
*Ο πιο πάνω πίνακας βασίζεται σε εργαστηριακές δοκιμές, τεχνική βιβλιογραφία και εμπειρικά δεδομένα (μη λαμβάνοντας υπ' όψιν τις τυχόν μηχανικές καταπονήσεις).
*Τα παραπάνω στοιχεία είναι γενικές οδηγίες που ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την χρήση και την διάρκεια ζωής του σωλήνα.
*Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία ή χρησιμοποιήτε μίγμα χημικών, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

* Όλοι οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να καθαρίζονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ πριν την πρώτη χρήση, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
       
Αίμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.: 2103460551 - Fax: 2103466127- e-mail: sales@veltitech.com