ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εναλλάκτες θερμότητας σωληνωτοί
Η κυμάτωση του σωλήνα είναι μια εξειδικευμένη επεξεργασία που γίνεται σε απλούς σωλήνες για να προκαλεί τυρβώδη ροή καθώς περνούν τα ρευστά από τον εναλλάκτη επιτρέποντας ιδανική εναλλαγή θερμότητας.
Με τους κυματοειδείς σωλήνες η απόδοση του εναλλάκτη θερμότητας μπορεί να αυξηθεί από 40% μέχρι και 90%.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μειωμένη απαιτούμενη επιφάνεια εναλλαγής.
Μειωμένος χρόνος παραμονής του προϊόντος στον εναλλάκτη.
Μειωμένος απαιτούμενος χρόνος καθαρισμού.
Δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες.
Δεν έχει ελαστικά μέρη (Ελάχιστο κόστος συντήρησης).
Εναλλάκτες θερμότητας σωληνωτοί MBS
Εναλλάκτες θερμότητας MBS Σχεδιασμός του εναλλάκτη
Σατινάρισμα του εναλλάκτη
Εναλλάκτες θερμότητας σωληνωτοί MBS Συγκόλληση του εναλλάκτη
MBS εναλλάκτες θερμότητας Δοκιμή του εναλλάκτη
Με το δικό μας υπολογιστικό πρόγραμμα λαμβάνοντας υπ' όψιν τα προφίλ και το βάθος κυμάτωσης σχεδιάζουμε τις ιδανικές διαστάσεις του εναλλάκτη, βασισμένοι στο είδος του προϊόντος και στον τρόπο λειτουργίας.
Μετά τη διαστασιολόγηση του εναλλάκτη, το τεχνικό γραφείο προχωρά στο μηχανολογικό σχέδιο λαμβάνοντας υπ' όψιν τους σημαντικότερους κανονισμούς.
Δίνουμε την ύψιστη σημασία στην λεπτομέρεια και στοχεύουμε σε υλοποιήσεις ανάλογα με το κάθε προίόν.
Κυμάτωση
Σατινάρισμα
Συγκόλληση
Τελειώματα
Εκτόνωση
Γυάλισμα
Δοκιμή
Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.:2103460551 - Fax:2103466127- e-mail:sales@veltitech.com