ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΕΙΔΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΕΙΣ Εναλλάκτες θερμότητας πλακοειδείς ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ Εναλλάκτες θερμότητας σωληνωτοί ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ Εναλλάκτες θερμότητας συγκολλητοί
Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.:2103460551 - Fax:2103466127- e-mail:sales@veltitech.com