ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ

Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.:2103460551 - Fax:2103466127- e-mail:sales@veltitech.com