ΦΥΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΠΟΓΓΩΔΗ

Φύλλα σπογγώδους σιλικόνης
Φύλλα αφρώδους σιλικόνης σε ρολλό

Τα φύλλα αφρώδους σιλικόνης διατίθενται σε στοκ σε υπόλευκο χρώμα, 256 Kg/m3 στις πιο κάτω διαστάσεις:

Πλάτος ρολλού σε mm Πάχος σε mm
1.000 5
1.000 6
1.000 8
1.000 10
Διαστάσεις φύλλου σε mm Πάχος σε mm
1.000 Χ 600 8
1.000 Χ 600 10

Φύλλα σπογγώδους σιλικόνης σε άλλες διαστάσεις και χρώματα κατόπιν παραγγελίας

Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.:2103460551 - Fax:2103466127- e-mail:sales@veltitech.com