ΦΥΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 Φύλλα σιλικόνης ημιδιάφανα τροφίμων
Φύλλα σιλικόνης ημιδιάφανα, FDA, σε ρολλό

Σε Στοκ

 Φύλλα σιλικόνης σπογγώδη, λευκά
Φύλλα σιλικόνης σπογγώδη, λευκά, σε ρολλό

Σε Στοκ

 Φύλλα σιλικόνης metal detectable
Φύλλα σιλικόνης μπλε για χρήση με ανιχνευτή μετάλλων

ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 Φύλλα σιλικόνης για πρέσσες συγκόλλησης και λαμιναρίσματος
Φύλλα σιλικόνης Vac-Sil® για πρέσσες λαμιναρίσματος

ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 Φύλλο σιλικόνης φαρμακευτικής χρήσης
Φύλλα σιλικόνης Platinum Cured φαρμακευτικής χρήσης

ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 Υαλούφασμα σιλικόνης για θερμοσυρρίκνωση
Κουρτίνα σιλικόνης για φούρνους θερμοσυρρίκνωσης

Σε Στοκ

 Αντιμικροβιακά φύλλα σιλικόνης
Φύλλα σιλικόνης αντιμικροβιακά

ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 Αυτοκόλλητα φύλλα σιλικόνης
Φύλλα σιλικόνης αυτοκόλλητα

ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.: 2103460551 - Fax: 2103466127- e-mail: sales@veltitech.com