ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ELASTOSIL E41

Η ELASTOSIL® Ε41 είναι μια ρευστή, κολλα ελαστικής σιλικόνης ενός συστατικού με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, που βουλκανίζεται σε θερμοκρασία δωματίου υπό την επίδραση της ατμοσφαιρικής υγρασίας.

Κόλλα σιλικόνης ELASTOSIL E41
Τυπικά γενικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητα Μέθοδος Ελέγχου Τιμή
Οι τιμές που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.
Πυκνότητα στους 23 °C DIN 53217 1.078 g/cm³
Επιμήκυνση θραύσης DIN 53504 S1 / ISO 37 350 %
Σκληρότητα Shore A DIN 53 505 / ISO 868 40
Χρόνος δημιουργιάς πέτσας στους 23 °C / 50 % Σ.Υ. 10 - 20 min
Αντοχή σε εφελκυσμό DIN 53504 S1 / ISO 37 6 N/mm²
Ιξώδες, δυναμικό στους 23 °C Brookfield 65000 mPa.s
Πυκνότητα στους 23 °C σε νερό DIN EN ISO 1183-1 / ISO 2781 1.12 g/cm³
Αντοχή σε σχίσιμο ASTM D 624 11.5 N/mm
Τεχνικά Στοιχεία Κόλλας Σιλικόνης ELASTOSIL E41
Στοιχεία Ασφαλείας Κόλλας Σιλικόνης ELASTOSIL E41
Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.:2103460551 - Fax:2103466127- e-mail:sales@veltitech.com