1 Από Acetaldeyde έως Antimony Pentachloride Α Άριστη αντοχή (συνεχής χρήση)
2 Από Aqua regia έως Calcium Hypochlorite Β Καλή αντοχή (διακοπτόμενη χρήση)
3 Από Calcium Nitrate έως Detergent Solution C Περιορισμένη αντοχή (ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης)
4 Από Developing Fluids έως Dodeciyltoluene D Ακατάλληλο
5 Από Dodecylbenzene έως Freon 152a - Δεν έχουν γίνει δοκιμές
6 Από Freon 21 έως Isobutanol
7 Από Isobutyl Acetate έως Methyl Methacrylate
8 Από Methyl Propyl Ether έως Picric Acid
9 Από Pine Oil έως Sodium Nitrate
10 Από Sodium Nitrate έως Trinitrotoluene
11 Από Triphenyl Phosphate έως Zinc Sulfate

   

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ASTM D 1418/94 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
  NR Φυσικό Λάστιχο Εξαίρετες φυσικές ιδιότητες. Ιδανική αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Καλή αντοχή σε οξέα και αλκάλια. Ακατάλληλο για ορυκτέλαια.
SBR SBR Styrene Butadiene Καλές φυσικές ιδιότητες. Καλή αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Μικρή αντοχή σε πετρελαιοειδή.
BUTYL IIR Butyl Αριστη αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μερική αντοχή σε οξέα, αλκοόλ, κετόνες και εστέρες. Μειωμένη αντοχή σε ορυκτέλαια. Ιδανική ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
EPDM EPDM Terpolymer of Ethylene-Propylene-Diene Αριστη αντοχή στο όζον και στο οξυγόνο. Καλή αντοχή σε πληθώρα χημικών προϊόντων και στον ατμό. Μειωμένη αντοχή σε υδρογονάνθρακες. Αριστη αντοχή στην γήρανση.
EPR EPM Copolymer of Ethylene-Propylene Αριστη αντοχή στο όζον, στο οξυγόνο, στην θερμοκρασία και στον ατμό. Καλή αντοχή σε πληθώρα χημικών προϊόντων. Μειωμένη αντοχή σε ορυκτέλαια, διαλύτες αρωματικούς, χλωριωμένους και αλιφατικούς. Αριστη αντοχή στην γήρανση.
NITRIL NBR Acrylonitrile-Butadiene Αριστη αντοχή σε έλαια. Καλή αντοχή σε αρωματικούς και αλιφατικούς διαλύτες. Καλές φυσικές ιδιότητες.
NEOPRENE CR Chloroprene Αριστη αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Καλή αντοχή σε έλαια. Καλές φυσικές ιδιότητες. Καλή αντοχή στην θερμοκρασία.
HYPALON CSM Chloro-Sulfonyl-Polyethylene Αριστη αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, στο όζον και σε οργανικά και ανόργανα οξέα. Καλή αντοχή στην θερμοκρασία. Μειωμένη αντοχή σε ορυκτέλαια.
VITON FPM Hexafluoro-Propylene Vinilydene Fluoride Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά σε επαφή με λάδια. Αριστη αντοχή σε χημικά. Μη ανθεκτικό σε κετόνες.
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
PE-X Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο Εξαιρετική αντοχή σε πληθώρα διαλυτών, χημικών προϊόντων και οξέων.
UPE Πολυαιθυλένιο Υπερ-Υψηλού Μοριακού Βάρους Ιδια χαρακτηριστικά με το PE-X αλλά ανθεκτικό σε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Διατίθεται και σε ποιότητα τροφίμων ή αγώγιμη.