Αντλία ανοξείδωτη Φυγοκεντρική Αντλία ανοξείδωτη Εμβολοφόρος Αντλία ανοξείδωτη έκκεντρου κοχλία τύπου MOHNO Αντλία ανοξείδωτη Φυγοκεντρική αυτομάτου αναρροφήσεως ασηπτική Αντλία ανοξείδωτη Λοβωτή Αντλία ανοξείδωτη Περισταλτική Αντλία ανοξείδωτη Ελαστικής Πτερωτής Ελαστικοί σωλήνες με ανοξείδωτα πρεσσαριστά άκρα Ελαστικοί σωλήνες με ανοξείδωτα πρεσσαριστά άκρα Ελαστικοί σωλήνες με ανοξείδωτα πρεσσαριστά άκρα Ανοξείδωτη πνευματική βάνα εμβολοφόρος Ανοξείδωτες καμπύλες τροφίμων - φαρμάκων Ανοξείδωτα ρακόρ Tri-Clamp 316L τροφίμων - φαρμάκων Ανοξείδωτη πνευματική βάνα εμβολοφόρος Ανοξείδωτα ρακόρ τροφίμων Δορυφόρος - συσκευή αφρισμού Φορητή αυτόνομη συσκευή αφρισμού Ανοξείδωτη ανέμη αυτόματη για σωλήνες καθαρισμού Αφρισμός - καθαρισμός σε εργοστάσιο τροφίμων Αυτόνομη μονάδα αφρισμού - ξεπλύματος τροχήλατη Πόρτα από λωρίδες διάφανου μαλακού PVC Λωρίδες διάφανου μαλακού PVC Πόρτα βιομηχανική ταχυκίνητη Roll-Up Λωρίδες διάφανου μαλακού PVC Ροόμετρα τροφίμων ανοξείδωτα Μανόμετρα τροφίμων ανοξείδωτα Θερμόμετρα τροφίμων ανοξείδωτα Δείκτες στάθμης δεξαμενών τροφίμων ανοξείδωτοι Ελαστικοί σωλήνες σιλικόνης για τρόφιμα - φάρμακα Προφίλ σιλικόνης για τρόφιμα - φάρμακα Προφίλ σιλικόνης για τρόφιμα - φάρμακα Φύλλα σιλικόνης για τρόφιμα - φάρμακα Κόλλα σιλικόνης Φύλλα, ράβδοι, διάτρητα από ΤΕΦΛΟΝ (PTFE) Σωλήνες απλοί και θερμοσυστελόμενοι από ΤΕΦΛΟΝ (PTFE), PFA, FPA, FEP Πανί τεφλόν, υαλούφασμα teflon, απλό και αυτοκόλλητο Δεξαμενή ανοξείδωτη για τρόφιμα - φάρμακα - καλλυντικά Αναδευτήρας (Προπέλα) για δεξαμενές τροφίμων - φαρμάκων - καλλυντικών Δεξαμενή ανοξείδωτη (Παγολεκάνη) για τρόφιμα Αναδευτήρας (Χτένι) για δεξαμενές φαρμάκων - τροφίμων - καλλυντικών Εναλλάκτης θερμότητας πλακοειδής ανοξείδωτος για τρόφιμα - φάρμακα Εναλλάκτης θερμότητoς σωληνωτός ανοξείδωτος για τρόφιμα - φάρμακα - καλλυντικά Εναλλάκτης θερμότητας πλακοειδής ανοξείδωτος Εναλλάκτης θερμότητoς πολυσωληνωτός ανοξείδωτος για τρόφιμα - φάρμακα - καλλυντικά Εναλλάκτης θερμότητας πλακοειδής κολλήτός (Brazed) ανοξείδωτος Μηχανικός στυπιοθλίπτης, μηχανική σαλαμάστρα για στεγανοποίηση περιστρεφόμενων αξόνων Μηχανικός στυπιοθλίπτης, (Cartridge) μηχανική σαλαμάστρα για στεγανοποίηση περιστρεφόμενων αξόνων Μηχανικές σαλαμάστρες, μηχανικές σαλαμάστρες για στεγανοποίηση περιστρεφόμενων αξόνων Σαλαμάστρες τεφλόν, σαλαμάστρες γραφιτούχες, σαλαμάστρες τροφίμων για στεγανοποίηση περιστρεφόμενων αξόνων

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΒΑΝΕΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ανοξείδωτα στηρίγματα & σωλήνες τροφίμων Ανοξείδωτα στηρίγματα & σωλήνες τροφίμων Ανοξείδωτα ρακόρ τροφίμων & φαρμάκων Ανοξείδωτα ρακόρ τροφίμων & φαρμάκων Ανοξείδωτα ταυ, σταυροί & συστολές τροφίμων Ανοξείδωτα ταυ, σταυροί & συστολές τροφίμων Ανοξείδωτες καμπύλες τροφίμων & φαρμάκων Ανοξείδωτες καμπύλες τροφίμων & φαρμάκων Ανοξείδωτα φίλτρα, δείκτες ροής & δείκτες δεξαμενής τροφίμων Ανοξείδωτα φίλτρα, δείκτες ροής & δείκτες δεξαμενής τροφίμων Ανοξείδωτες βαλβίδες ρύθμισης ροής, ασφαλιστικά, αντεπίστροφα Ανοξείδωτες βαλβίδες ρύθμισης ροής, ασφαλιστικά, αντεπίστροφα Ανοξείδωτες βάνες πεταλούδας για τρόφιμα - φάρμακα Ανοξείδωτες βάνες πεταλούδας για τρόφιμα - φάρμακα Ανοξείδωτες βάνες σφαίρας (ball valve) τροφίμων Ανοξείδωτες βάνες σφαίρας (ball valve) τροφίμων Ανοξείδωτες πνευματικές βάνες εμβολοφόρες για τρόφιμα Ανοξείδωτες πνευματικές βάνες εμβολοφόρες για τρόφιμα Ταχυσύνδεσμοι ανοξείδωτοι Cam-Lock Ανοξείδωτοι ταχυσύνδεσμοι Cam-Lock Ανοξείδωτα εξαρτήματα υδραυλικά BSP Ανοξείδωτα εξαρτήματα τροφίμων - φαρμάκων Tri-Clamp Ανοξείδωτες πνευματικές βάνες εμβολοφόρες για τρόφιμα Σφαίρες καθαρισμού (Spray Ball) περιστρεφόμενες και απλές Ανοξείδωτοι κρουνοί και δειγματολήπτες τροφίμων Ανοξείδωτοι κρουνοί και δειγματολήπτες τροφίμων Εργαλεία και παρελκόμενα για ανοξείδωτα τροφίμων Εργαλεία και παρελκόμενα για ανοξείδωτα τροφίμων Ανοξείδωτα εξαρτήματα υδραυλικά BSP Ανοξείδωτα εξαρτήματα υδραυλικά BSP
Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.:2103460551 - Fax:2103466127- e-mail:sales@veltitech.com